Yue Lihua, M.S. Med

Department:Otolaryngology

Medical School:Fujian Medical University, China

Academic Rank:Associate Chief Physician


Appointment

Clinical / Research Interests

Surgery of otitis media; edndoscopic nasal and paranasal sinus surgery; therapy of tinnitus, deafness and dizziness.


Professional Highlights

Professional Appointments

Education Experience

Research Summary

Publications

YUE Lihua, JIANG Zhiyi, WU Wanxin, ZHANG Yanping, YIN Peng,ZHANG Yajun, SHENG Cheng, WEI Guobiao, LI Xiang, LING Kai .Latent membrane protein-1 of EB virus and the phenotype of epithelial-mesenchymal transition and cervical lymph node metastasis in nasopharyngeal carcinoma. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2011,6 270-3.

YUE Lihua, JIANG Zhiyi,WEI Guo biao, LING Kai,Sheng Cheng,Zhang Ya jun.Clinic analysis of 122 sudden sensorineural hearing loss cases.Zhong Guo Yan Er Bi  Hou Ke Za Zhi.2009, 2:107-108.

YUE Li-hua, JIANG Zhi-yi, SHENG Cheng, ZHANG Ya-jun, MA Yue-wen,LING Kai.Patterns of hearing loss in traumatic perforation of tympanic membrane:analysis of 36 cases.Zhong Guo Yan Er Bi  Hou Ke Za Zhi. 2011, 1:53-54.

YUE Li-hua, JIANG Zhi-yi, ZHANG Ya-jun, et al. The application of Foley's catheter in intractable posterior epistaxis.Zhong Guo Er Bi Yan Hou lu Di Wai Ke Za Zhi.2008,2:150.


Current Program

Find People

Search by Family Name

Find A Department

Search by Departments